Informace o projektu
Soubor studijních textů ke školní pedagogice

Kód projektu
MUNI/41/095/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
studijní text, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, školní pedagogika, vyučování, kurikulární reforma

Cílem projektu je vytvořit soubor studijních textů pro studenty oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy. Studijní texty se budou vztahovat k tematickým okruhům studijních předmětů ZS1BK_SP1 Školní pedagogika I, ZS1BK_SP2 Školní pedagogika II, ZS1BK_EVV Epistemologická východiska vyučování, ZS1MK_DCP Didaktika prvopočátečního čtení a psaní, ZS1BP_RPG Rozvoj počáteční gramotnosti.
Vytvoření studijních textů k uvedené problematice je reakcí na probíhající kurikulární reformu, reaguje na její klíčové pojmy a nabízí podněty pro praktické aplikace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.