Informace o projektu
Studentská konference Katedry francouzského jazyka a literatury PedF MU

Kód projektu
MUNI/41/067/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
multimedia, internet, didaktika francouzského jazyka, francouzská historie, francouzská literatura, francouzské reálie

Konference má za úkol podpořit výzkumnou činnost studentů doktorského a magisterského studia a umožnit jim seznámit s výsledky své práce publikum z řad studentů katedry. Dalším cílem konference je vzájemná výměna zkušeností studentů při zpracovávání odborného tématu a prokázání schopnosti samostatné práce.
V letošním roce bude program konference zaměřen na oblast multimédií a internetu a jejich využití v pedagogické praxi. Dále bude věnována pozornost metodologické problematice prací zaměřených na historii, reálie a literaturu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.