Integrace a ucelená rehabilitace v České republice

Kód projektu
MUNI/41/016/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
pedagogika, speciální pedagogika, somatopedie, postižení, tělesné postižení, integrace, ucelená rehabilitace, koncepce ucelené rehabilitace, žák se speciálními vzdělávacími potřebami

Projekt Integrace a ucelená rehabilitace v České republice je zaměřen na analýzu péče o integrované tělesně postižené žáky a studenty, bude realizován formou případových studií žáků a studentů a dotazníků k rodičům a učitelům těchto žáků. Projekt je realizován jako součást výzkumného záměru PdF MU „Speciální potřeby žáka v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, id. č. MSM0021622443, jehož řešitelem je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.