Výchova uměním

Kód projektu
MUNI/A/1107/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Výzkum je zaměřen na teoretická a praktická východiska teorie arteterapie, na aktuální otázky zprostředkování umění a na výchovné a terapeutické možnosti výtvarného projevu. V jedné části výzkumu bude zkoumán vztah slovesného a výtvarného projevu a tvorba autorské výtvarné knihy, včetně aplikací ve výtvarné pedagogice pro střední školy. Dále bude pozornost zaměřena na stanovení mezioborového modelu aplikace terapeuticko edukativních metod ve školní i mimoškolní praxi. Součástí projektu je vydání čtyř odborných knih, několika článků a uspořádání výstav. Část výzkumu se zaměří vnímání výtvarného umění u dětí s lehčími neurovývojovými poruchami jako je dyslexie či ADHD pomocí přístroje Eye Trucker.

Výsledky

Zaměření výzkumu na praktické přesahy teorie arteterapie, na aktuální problematiku zprostředkování umění a na výchovné možnosti výtvarného projevu přineslo řadu mezioborových akcí doprovázených teoretickou výzkumnou reflexí. Pozoruhodná teoretická stanoviska přinesla konference Mezi textem a obrazem - dialogy mezi literaturou a vizuální kulturou, uskutečněná v Moravské galerii v Brně (s mezinárodní účastí). Je zpracován a recenzován rukopis knihy o problematice autorské výtvarné knihy. V edičním řízení je kniha Sedm týdnů výtvarné kultury, která zpracovává aktuální problematiku zprostředkování umění v ČR. Dílčí výsledky výzkumu věnovaného otázkám vnímání výtvarného umění u dětí s lehčími neurovývojovými poruchami pomocí přístroje Eye Trucker jsou zpracovány v článku, který je v redakčním řízení v časopise Pedagogická orientace.

Publikace

Počet publikací: 36


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.