Expresivní metody vizuálního sebevyjadřování v pubertě a v adolescenci

Autoři

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ Hana

Rok publikování 2016
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Expresí rozumíme určitý způsob vyjádření silného prožitku, pocitu nebo stavu. Jde o specificky lidskou aktivitu, v níž člověk spontánně a s důrazem na formu projevu vyjadřuje své vnitřní psychické stavy, dojmy, pocity, nálady a s nimi spjaté zkušenosti a poznatky formou symbolů (zvíře je schopné exprese pouze na úrovni gesta). V expresivním projevu vypovídáme o sobě, o svém vztahu k jiným a k okolnímu světu, často bez sebekontroly. Obsah expresivního projevu je chápán spíše volněji, ale s emocionálním dopadem. Exprese může probíhat na nejrůznějších úrovních: od málo uvědomovaných výrazů doprovázejících nejrůznější emoce až po uměleckou tvorbu. Exprese sehrává klíčovou roli v terapii uměním.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.