Celofakultní mezioborová konference studentů doktorských studijních programů

Kód projektu
MUNI/41/K 01/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Celofakultní mezioborová konference studentů doktorských studijních programů, na níž aktivně vystoupí s referátem katedrami nominovaní prezenční i kombinovaní studenti (2. a 3. ročníku studia)- cca 20 referujících. Dále se účastní všichni ostatní studenti doktorských studijních programů PdF MU, školitelé a další odborná veřejnost.

Výsledky

Konference se dne 29. 11. 2007 zúčastnilo celkem 96 účastníků (z toho cca 60 studentů). V pěti sekcích předneslo své příspěvky 15 referujících, 5 koreferentů a 5 předsedů oborových rad. Hlavním výstupem projektu bude číslo 1/2008 časopisu Pedagogická orientace, kde budou uveřejněny příspěvky všech vystupujících. Jednotlivé studie byly recenzovány samostatně předními českými i zahraničními odborníky. O konferenci byla publikována hodnotící zpráva v Bulletinu CPV 6/2007.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.