Informace o projektu
Mezi akceptací a resistencí: Vnímání kurikulárních změn učiteli v období deseti let implementace reformy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-05122S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt reaguje na skutečnost, že v posledním desetiletí je v českém školském systému implementována kurikulární reforma, která se v úrovni
základního školství prozatím nestala předmětem adekvátní výzkumné pozornosti. Předložený projekt se zaměřuje na učitele, kteří jsou
považováni za hlavní aktéry edukační změny. Jeho cílem je: (a) na kontinuu mezi akceptací a resistencí podchytit vnímání (percepce) nových
kurikulárních dokumentů a procesu implementace kurikulární reformy učiteli, (b) analyzovat vztah mezi učitelskými percepcemi nových
kurikulárních dokumentů a implementací reformy, (c) identifikovat faktory ovlivňující tyto učitelské percepce. Výzkum bude probíhat ve třech
fázích: v první fázi bude na základě reprezentativního dotazníkového šetření zkoumáno učitelské vnímání kurikulárních dokumentů a procesů
v kontextu dalších proměnných, ve druhé fázi půjde o intenzivní hloubkové rozhovory s učiteli v roli tvůrců kurikula, ve třetí fázi budou
zpracovány případové studie. Výsledky (publikace)budou relevantní v rovině základního výzkumu, vzdělávací politiky i školní praxe.

Publikace

Počet publikací: 23


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.