Informace o projektu
Zapojení studentů doktorského studia do tvůrčí činnosti v pedagogickém výzkumu (ProRIV IV)

Kód projektu
MUNI/A/1311/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Výzkum fakulty je zaměřen zejména na problematiku vzdělávání. Pedagogická fakulta dlouhodobě klade velký důraz na posilování a zvyšování kvality vědecké, výzkumné umělecké a další tvůrčí činnosti. Kromě rozvíjení strategií vedoucích ke zvyšování produkce vykazatelné v rámci RIV je velmi významná také informovanost akademických pracovníků včetně studentů doktorského studia. Za tímto účelem jsou na fakultě vydávány každý rok pokyny děkana pro oblast vykazování a evidenci tvůrčí činnosti. Již několik let se pedagogická fakulta věnuje intenzivnímu proškolování zaměstnanců a doktorských studentů na vykazování tvůrčí činnosti v databázi RIV. Předkládaný projekt je zaměřen na cílovou skupinu studentů, zejména studentů v doktorských studijních programech. Studenti budou systematicky seznamováni s problematikou tvorby takových výsledků tvůrčí činnosti, které odpovídají definicím výsledků přenášených do databáze RIV, dále s pravidly vkládání záznamů o výsledcích do databáze IS MU a s významem této činnosti pro financování univerzity, potažmo fakulty. Dále budou studenti seznamováni s nejnovějšími trendy výzkumu, proškolováni v efektivním využíváním elektronických informačních zdrojů a účelnému používání citací dle aktuální normy ČSN ISO 690, která vstoupila v platnost 1. dubna 2011. Masarykova univerzita má nyní zakoupený tzv. Generátoru citací a nově i zkušební verzi systému Citace PRO a Citace v katalogu. Z tohoto důvodu je nutné studenty proškolit ve využívání těchto systémů.
V rámci projektu budou prováděna hodnocení za účelem uplatňování systému stimulace k tvorbě výzkumné činnosti relevantní z hlediska vykazování v databázi RIV.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.