Informace o projektu
Analýza rozvoje začínajících podniků („Start-up enterprises development“) (Start-up)

Informace

Projekt nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/1242/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Specifický výzkum se zaměřuje na problematiku začínajících podniků, „Start-up enterprises“, které jsou již ve fázi přípravy spuštění, nebo ve fázi realizace. Jde tedy o projekty začínajících podnikatelů, kteří již překonali jistou vstupní bariéru spojenou s představou své budoucnosti přechodem ze stavu „zaměstnanec“ do stavu „podnikatel“, a kteří mají ucelenou a rozpracovanou představou o své budoucí podnikatelské činnosti. Řeší se tedy problematika dalších kroků v rámci začínajících podniků, a to konkrétně problematika financování a podpory ze strany třetích osob. Specifický výzkum tak na jedné straně navazuje na již realizovaný specifický výzkum v oblasti potenciálů a bariér začínajících podniků, které se již nevěnuje, ale dále ji rozvíjí v logickém směru vývoje začínajících podniků. Cílem specifického výzkumu je tedy na jedné straně analýza potřeb začínajících podniků v dalších navazujících krocích po uskutečnění rozhodnutí vstoupit do podnikatelského prostředí, a na druhé straně zpracování materiálů využitelných při možnostech přesazování podpory začínajících podniků ze strany třetích osob (představitelé krajů, měst a obcí, nebo jiných organizací, které mají oprávněný zájem na rozvoji podnikatelského prostředí v daném regionu). K takto pojatému výzkumu nás taky vede zjištění o alarmující situaci v uplatnění absolventů vysokých a středných škol, kteří o období posledních let rozšiřují řady nezaměstnaných a přispívají tak k problematické sociálně-ekonomické situaci mladých lidí v společnosti. Využití výsledků tohoto specifického výzkumu se proto nabízí v rámci výukových programů katedry podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, a také pro střední školy, kterých zřizovatelem je Jihomoravský kraj, a ve spolupráci s jinými organizacemi, které mají zájem na rozvoji daného regionu.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.