Informace o projektu
Analýza, komparace a realizace metodiky artefiletiky pro facilitaci vývoje jedinců ohrožených ve svém psychosociálním vývoji

Kód projektu
MUNI/41/31/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
artefiletika, artefiletické profesní kompetence, rizikový jedinec, jedinec ohrožený sociálně patologickými jevy, školní úspěšnost, vlastní identita, sociální identita, socializace, sociální kompetence, facilitace psychosociálního vývoje

Projekt pojednává o využití artefiletiky v oblasti vyrovnávání osobnostních a sociálních deficitů jedinců rizikových nebo ohrožených sociálně patologickými jevy. Vytvořená metodika artefiletiky má sloužit jako přímý nástroj pro pedagogické pracovníky, tj. pro podporu oslabených oblastí osobnosti rizikových jedinců, zejm. osobní identity, socializace a sociálních kompetencí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.