Informace o projektu
Aspekty a faktory vedoucí k malému zájmu o studium technických oborů (StuTech)

Kód projektu
7AMB14SK203
Období řešení
1/2014 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Slovenská technická univerzita

Cílem projektu je provedení analýzy aspektů a faktorů vedoucích k malému zájmu o studium technických oborů a návrh na jejich eliminaci.
Dílčí cíle:
1) Zjištění názorové hladiny občanů a rodičů žáků ZŠ ve vztahu k řemeslům a ke studiu technických oborů.
2) Zjištění situace ve školství – způsoby a formy výuky realizující technické okruhy vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na základních školách a dále. způsoby a formy vysokoškolské přípravy budoucích učitelů technických oborů.
3) Zjištění skutečné struktury přijatých žáků a studentů na technické a humanitní obory a úspěšnost jejich absolvování.
4) Zjištění struktury studentů přijatých na technické vysoké školy a úspěšnost jejich absolvování.
Dílčí cíle však nebudou sledovány odděleně, ale ve vzájemných souvislostech.
Výzkum bude prováděn společně se slovenskou stranou, čímž rozšíří oblasti sledované problematiky v mezinárodním kontextu a umožní tak srovnání se situací v zemi, která vychází ze společných podmínek ( do r.1993)

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.