Informace o projektu
Inkluze v interdisciplinárním pohledu (IVIP)

Kód projektu
MUNI/B/0925/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Inkluzivní vzdělávání v období celé životní dráhy člověka s postižením je ideálem speciální pedagogiky 21. století. Přechod od segregovaného a časově omezeného vzdělávání ke vzdělávání inkluzivnímu a celoživotnímu však představuje nejen výzvu ke změně pro speciální pedagogiku, ale je výzvou pro celou řadu spolupracujících disciplín (psychologie, sociologie, pedagogika, medicína, právo, atd.). Procesy směřující k inkluzivnímu vzdělávání stejně jako výzkum zaměřený na tuto oblast v sobě musí zahrnovat prvky, kterými se jednotlivé výše uvedené disciplíny zabývají. Tento posun se snaží ve svých výzkumech reflektovat a interpretovat studenti DSP speciální pedagogika. Širokou škálu pohledů na tuto problematiku představí na konferenci Inkluze v interdisciplinárním pohledu a na souvisejících workshopech, týkajících se interdisciplinární metodologie. Základní otázky, které si pro rok 2014 klademe jsou: Které disciplíny a jak spolu musí spolupracovat při přechodu k celoživotnímu inkluzivnímu vzdělávání? Jakým způsobem je možné interdisciplinární přístupy zkoumt a analyzovat? Jaký je vztah speciální pedagogiky k jiným disciplínám, jako např. speciální andragogika, psychologie, medicína a sociální práce? Jakým způsobem jsou výsledky interdisciplinárních výzkumných šetření interpretovány a aplikovány v pedagogické a andragogické praxi?

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.