Informace o projektu
Laboratoř pro výuku pedagogické antropologie, fyziologie živočichů, biologické techniky a základů mikrobiologie a pro experimentální činnost studentů

Kód projektu
FRVS/360/2013
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
laboratoř, antropologie, fyziologie, mikrobiologie, školní experimentální systém, mikroskopická technika, anatomické a resuscitační pomůcky

Hlavní náplní předkládaného projektu je vybavit výukovou laboratoř Katedry biologie PdF MU moderními přístroji a didaktickými pomůckami sloužícími k praktické a názorné výuce níže uvedených, každoročně vyučovaných předmětů a k
experimentální činnosti studentů v rámci jejich bakalářských a diplomových prací. A to zakoupením měřícího a laboratorního
studia ISES s didaktickou podporou, které bude sloužit k podstatnému zkvalitnění názorné a praktické výuky biologie
člověka a fyziologie živočichů, ekologie a cvičení v terénu; zakoupením souboru anatomických a resuscitačních pomůcek k výuce anatomie lidského těla a nácviku základů první pomoci, které budou plně využity v předmětech Základy antropologie 1
a 2, Didaktika učiva biologie člověka a dalších; zakoupením 2 ks laboratorních mikroskopů Arsenal LP 3012i-T pro výuku
mikroskopické techniky a pozorování mikroorganismů v semináři Biologické techniky; zakoupením parního sterilizátoru pro
zajištění sterilních podmínek a aseptickou práci s potenciálně patogenními mikroorganismy ve výuce Biologické techniky a v
předmětu Základy mikrobiologie a zakoupením 2 ks laboratorních mikroskopů Arsenal LP 3012iX-T-MK pro experimentální
činnost studentů. Pořízení přístrojů a pomůcek bude umožňovat samostatnou práci studentů a podstatně zefektivní výuku
studijního oboru Pedagogické asistentství přírodopisu pro ZŠ a Učitelství přírodopisu pro ZŠ.
Projekt si mimo jiné klade za cíl zpřístupnit budoucím učitelům základních škol informace týkající se biologie člověka,
fyziologie živočichů a mikrobiologie, které nebývají všeobecně známé široké veřejnosti. Jeho dalším přínosem je zvýšit
atraktivitu uvedených předmětů a zároveň zlepšení manuální zručnosti studentů díky možnosti přímé práce s jednotlivými
přístroji či pomůckami a rozšíření spektra témat závěrečných prací.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.