Informace o projektu
Mentální reprezentace pojmu psychické zdraví u pubescentů a adolescentů

Kód projektu
MUNI/41/09-A-B/2005
Období řešení
1/2005 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu (výzkumu) je zjistit, jakým způsobem mají děti (dospívající) významově zakotvený pojem "psychické zdraví" (resp. opozitum tohoto pojmu), jaké jsou věkové (event. jiné) zvláštnosti této mentální reprezentace, dále zjistit případné souvislosti s osobním pocitem psychického zdraví (resp. psychické nepohody, pocitu ohrožení apod.) a s individuálními strategiemi zvládání obtížných životních situací. Výstupem projektu (pilotážního výzkumu) bude předběžné výzkumné sdělení, které bude podkladem pro rozsáhlý výzkum.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.