Informace o projektu
Obsahová dimenze kurikula základní školy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA406/05/0246
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
základní škola, kurikulum, základní učivo, absolvent ZŠ, příprava učitele
Spolupracující organizace
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Projekt Obsahová dimenze kurikula základní školy se zaměřuje na analýzu požadavků na obsah vzdělání, zejména na úrovni jejího absolventa. Problematika se zkoumá jednak po linii průběhu povinné školní docházky, jednak nároků navazujících škol a požadavků společenské praxe. Projekt vychází z teze, že kurikulum základní školy by nemělo být primárně stanoveno na základě příslušných vědních dsciplin, ale především by měly být zohledňovány potřeby života a možnosti žáků tohoto věku. Na řešení projektu se podílejí oboroví didaktikové, kteří řešenou problematiku konkretizují na učivu svých oborů, učební proces žáků zkoumají psychologové. Při řešení projektu se použijí jak metody kvantitativní (analýza vyučovacích hodin, kurikulárních dokumentů, učebnic, dotazníky), tak metody kvalitativní (pobyty na participujících školách, případové studie). V průběhu řešení projektu se uspořádají semináře a konference, počítá se s vydáním teoretických studií, sborníků i metodické příručky pro učitele. Řešení projektu přispěje k ujasnění a zpřesnění funkce kurikula základní školy v oblasti obsahové a metodické.

Výsledky

Cílů formulovaných při zahájemní projektu bylo dosaženo, a to díky početnému týmu řešitelů, aktivní podpoře dalších odborníků a učitelů z participujících škol. 1/ Výběr učiva pro ZŠ byl posouzen na základě modelu kurikula a prakticky analyzován v souvislosti s hodnocením učebnic, videozáznamů průběhu vyučovacího procesu apod. 2/ Základní charakteristiky kurikula byly sledovány ve školských dokumentech, v učebnicích, v hospitacích - z výsledků vzniklo několik studií. 3/ Problematiku učebnic zkoumala speciální skupina řešitelů, zatím byly vydány dva monotematické sborníky a několik studií; skupina pokračuje v dalších výzkumech. 4/ Osvojovací proces žáků sledovali zejména psychologové a oboroví didaktikové. Spolupracovníci doc. Vyskočilové přispěli k ujasnění této problematiky ve výuce v primární škole, a to ve vlastivědě. 5/ Obsah učiva v jednotlivých vyučovacích předmětech zkoumali zejména oboroví didaktici, výsledky byly publikovány ve sbornících i ve zvláštních sudiích. 6/ Na působení aktivizujících metod se zaměřila zejména zlínská skupina, napr. dr. Kašpárková aj. 7/ Přípravě učitelů věnoval pozornost hlavně V. Švec, který s tímto zaměřením publikoval několik sudií a shrnutí podal ve společné publikaci: Maňák, Janík, Švec - Kurikulum v současné škole.

Publikace

Počet publikací: 71


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.