Informace o projektu
English Language and Literary Studies in Central Eastern Europe (ELALS)

Kód projektu
CIII-ME-0408-03-1112
Období řešení
9/2011 - 8/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Pardubice
Universität Klagenfurt
University of Maribor
University of Montenegro

Cílem projektu je tvorba Společného studijního programu pro účastníky v síti English Language and Literary Studies in Central Eastern Europe (Anglický jazyk a literární studie ve střední a východní Evropě) v rámci programu CEEPUS III. Do sítě jsou zapojeny katedry anglického jazyka Univerzity Černá Hora, Univerzity Klagenfurt, Univerzity Maribor a Univerzity Pardubice.
Katedra anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty v Brně se zapojuje do této sítě se záměrem aktivně se podílet na dosažení následujících cílů: 1) porovnat a zhodnotit současné studijní programy, vzdělávací a organizační podmínky na katedrách anglického jazyka, 2) připravit společné kurikulum pro výuku anglického jazyka, včetně výukových metod a materiálů.
Účastníci sítě budou organizovat setkání a workshopy, jejichž náplní bude tvorba pilotních studijních plánů pro Společný studijní program, příprava projektů spolupráce, např. letní školy, konference a průběžný monitoring a vyhodnocování projektu prostřednictvím kvalitativních standardů.
Dalšími cíly projektu jsou: zohlednění regionálních aspektů ve výuce anglického jazyka a literárních studií a jejich aplikace v souladu s regionálními potřebami a zájmy, hodnocení kurikul a implementace nových výukových metod, např. multimedia, vývoj e-learningových programů, vývoj inovačních studijních programů s ohledem na evropskou perspektivu, dále garance mezinárodního uznání a transparentnosti akademických úspěchů, podpora učitelské a studentské mobility, podpora spolupráce mezi univerzitami ve střední a východní Evropě, organizace workshopů, společných kurzů, letních škol a konferencí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.