Informace o projektu
Elektronický paralelní česko-německý korpus

Kód projektu
MUNI/41/T 27/2004
Období řešení
1/2004 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky

Primárním cílem je vytvořit instrument pro efektivní získávání paralelního dokladového materiálu ke kontrastivnímu výzkumu češtiny a němčiny. Tímto instrumentem je funkční obecný česko-německý paralelní korpus, dále využitelný např. v lingvodidaktice, lexikografii a speciální pedagogice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.