Informace o projektu
Příprava budoucích učitelů na uplatňování mezipředmětových vztahů chemie s přírodovědnými předměty na ZŠ

Kód projektu
MUNI/41/T 26/2004
Období řešení
1/2004 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Studenti, budoucí učitelé, získají prostřednictvím používání teoretických a experimentálních úloh integrovaného charakteru, na jejichž ověřování, využití a tvorbě se budou ve výuce v předmětu "Integrace přírodovědných disciplín", "Chemická informatika" a při pedagogických praxích osobně podílet, dostatek zkušeností, jak naučit žáky poznatky získané v různých přírodovědných předmětech třídit, spojovat do systému a vzájemných souvislostí a aplikovat je na příkladech z každodenního života.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.