Informace o projektu
Příprava učitelů pro specifické oblasti

Kód projektu
ROZV/187/2004
Období řešení
1/2004 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cílem projektu je 1) rozšířit a prohloubit kompetence studentů učitelství na pedagogické, přírodovědecké fakultě a fakultě informatiky při výuce žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a studentů oboru speciální pedagogika ve vybraných specifických oblastech. U studentů učitelství na výše uvedených fakultách rozšířit obsah studia speciální pedagogiky o problematiku související s poruchami učení a chování včetně výskytu patologických jevů vzhledem k narůstajícím problémům na základních a středních školách, 2) zpracování koncepce přípravy učitelů ZŠ a spec. ZŠ k vedení dopravní výchovy ve školách. a vypracování komplexního systému, tj. cílů, obsahu, metod, forem a prostředků, předmětu "Dopravní výchova" pro studijní programy učitelských fakult v ČR při zvláštním zřetelu k pedagogickým, zdravotním i právním aspektům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.