Významy přisuzované postižení, postoje společnosti k osobám s tělesným postižením a postoje k integraci

Kód projektu
MUNI/41/18-B-C/2003
Období řešení
1/2003 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt je pokračováním projektu řešeného v minulém roce. Vychází z výzkumu, který byl proveden formou dotazníkového šetření v brněnském regionu a zjišťoval postoje společnosti k osobám s tělesným postižením, postoje k integraci a významy, které jsou v tomto regionu přisuzovány postižení. Integrace osob s postižením do intaktní populace se stává v dnešní době stále diskutovanějším pojmem. Překážkou její úspěšnosti bývají často právě postoje veřejnosti k těmto lidem a jejich malá informovanost o dané problematice. Cítili jsme proto potřebu tyto postoje analyzovat a zjistit, jaká je skutečná situace v městě Brně a jaké jsou konkrétní překážky integrace osob s tělesným postižením do škol, zaměstnání, kulturních zařízení a vedoucích funkcí. Už samotná distribuce dotazníků tohoto typu přispěla k zamyšlení mnohých jedinců nad touto problematikou, jak jsme se dozvěděli při jeho zpracování. V tomto projektu také čerpáme z poznatků získaných v zahraničí v minulém roce, kde se nám podařilo získat cenné informace o situaci v zahraničí, a to jak ve vyspělých státech, tak i státech rozvojových. V tomto roce plánujeme celý projekt ukončit a kromě disertační práce na dané téma prezentovat výsledky na vědeckých a odborných konferencích včetně jejich publikování v odborném tisku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.