Informace o projektu
Analýza systému reedukace dětí s poruchami chování ve Francii a jeho následná komparace se systémem českým

Kód projektu
MUNI/41/13-A-C/2003
Období řešení
1/2003 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Záměrem projektu je zmapování a analýza systému podpory a péče, vzdělávání a předprofesní přípravy dětí a mládeže s poruchami chování ve Francii - oblast Toulouse. Projekt bude zaměřen na systém péče, jeho strukturu, obsah a organizační zajištění - v jeho rámci podchytit a zmapovat nabídku v této oblasti vzhledem k věku, závažnosti postižení, formám práce, způsobům reedukace. Dalším záměrem je prozkoumat a popsat formy poradenské práce s dětmi a rodinami dětí s poruchami chování, a to především těch, které se liší od forem uplatňovaných v ČR. Projekt bude realizován v průběhu stáže studentky-spoluřešitelky na univerzitě v Toulouse (program Socrates). Výstupem bude diplomová práce a vydání překladů odborných textů na CD-ROM pro potřeby studentů speciální pedagogiky PdF.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.