Informace o projektu
Das elektronische parallele tschechisch-deutsche Korpus der Gegenwartssprache

Kód projektu
35p18
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Universität Wien

Projekt navazuje na řešení problematiky z předchozího roku pod č. 32p4 (v r. 2002 řešitelkou dr. Janíková). Cílem projektu je vytvoření paralelního elektronického korpusu současné češtiny a němčiny. Jedná se o obsáhlou databanku elektronicky zpracovaných textů a jejich překladů (paralel v druhém jazyce).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.