Informace o projektu
Pregraduální příprava školních metodiků prevence sociálně patologických jevů

Kód projektu
ROZV/115/2003
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Č. projektu z r. 2002: 103/2002
Cílem projektu je připravit a realizovat třísemestrální prezenční program vzdělávání odborníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů na základních školách. Cílovou skupinou jsou studenti vybraných oborů učitelství pro 2. stupeň ZŠ. Pro příbuznost řešené problematiky s náplní předmětů OV a RV půjde o budoucí učitele těchto předmětů. Program je nabízen přibližně 70 studentům. Při realizaci programu počítáme přibližně s 50 frekventanty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.