Informace o projektu
Cyklus konferencí k problematice kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (CYKO 2011)

Kód projektu
MUNI/B/1026/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Podpora studentských projektů, cyklus konferencí, prezentace studentů, prezentace výzkumných a edukačních aktivit, prezentace výsledků, konference kateder

V předchozích letech byly na PdF MU studentské konference podporovány formou fakultních projektů. Od roku 2010 se v souvislosti s koncepcí podpory projektů specifického výzkumu zaměřených na organizaci studentských vědeckých konferencí nabízí možnost jejich sdružení pod jeden rozsáhlejší projekt, který umožní tematickou i organizační koordinaci. V rámci předkládaného projektu je žádáno o podporu 8 konferencí, které budou v průběhu roku 2011 pořádány katedrami PdF MU pod koordinací Institutu výzkumu školního vzdělávání. Zastřešujícím cílem konferencí je poskytnout prostor studentům magisterských a doktorských studijních programů realizovaných na PdF MU k prezentaci jejich výzkumných a edukačních aktivit. Seznámit zájemce o studium a fakultní veřejnost s aktivitami jednotlivých pracovišť a porovnat oborově specifické vědecké přístupy rozvíjené v jednotlivých studijních programech na PdF MU.

Výsledky

V rámci projektu bylo dle plánu uspořádáno 7 dílčích konferencí na 9 katedrách Pdf MU, na kterých byly řešeny specifické problémy jednotlivých oborových didaktik. Z těchto 7 konferencí bylo vydáno 7 sborníků příspěvků.

Publikace

Počet publikací: 31


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.