Informace o projektu
Digitální spektrometrický systém jaderného záření (Spektrum)

Informace

Projekt nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
TA01011383/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
VF, a.s.

Podstatou projektu je návrh funkčního vzoru rekonfigurovatelného digitálního spektrometru jaderného záření. Výsledkem bude podstatné snížení velikosti, hmotnosti a příkonu spektrometrického systému ve srovnání s doposud běžně používanými analogovými aparaturami používaných pro měření neutronových a fotonových spekter ve směsných polích záření. Digitalizace výstupního impulzu z detektoru záření umožní zpracovat obsažené informace během měření (on line) nebo po jeho skončení(off line). Předkládaný návrh se zabývá metodou digitalizace náběžné hrany impulsů generovaných detektorem s organickým scintilátorem stilben stilben NE-213 nebo proporcionálního detektoru. Rozlišení neutronů a fotonů může být dosaženo na základě trvání doby náběhu výstupního impulzu. To vyžaduje digitalizaci s dostatečně vysokou vzorkovací frekvencí přesahující 1 GHz s velkým dynamickým rozsahem amplitud. Soudobými prostředky číslicové techniky - rychlé analog/číslo převodníky (A/D převodníky), programovatelná logická pole (FPGA) a signální procesory (DSP) skýtají možnost, kromě výše uvedených paremetrů, podstatné zvýšit užitné vlastnost spektrometrických systémů (např. rozlišení části superponovaných impulsů) a také zkrácení doby měření a snížení finančních nákladů na pořízení a provozování spektrometrických měření.

Publikace

Počet publikací: 37


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.