Informace o projektu
Tvorba kurzu Úvod do postkoloniálních literatur

Informace

Projekt nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
FRVS/1865/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je tvorba kurzu Úvod do postkoloniálních literatur, který by byl nabízen Katedrou anglistiky a amerikanistiky FF MU (dále jen KAA FF MU) v Brně pro obor Anglický jazyk a literatura (v bakalářském stupni).


Podstatou projektu je seznámit studenty bakalářského programu s tím, jak může být síla psaného slova využita (i) koloniální kulturou k udržení statusu quo v podobě přetrvávající vlády nad kolonií (ii) k subverzi tohoto procesu a k postupnému nabytí autonomie kolonizovaného státu či etnika.


V zájmu dosažení tohoto cíle bude obsah kurzu rozčleněn do tří častí (Afrika, Indie, Kanada), které postupně seznámí studenty s historií a nejzásadnějšími literárními díly těchto územních celků, přičemž důraz bude kladen na vnitřní provázanost znovu se vynořujícíh témat, tak aby bylo docíleno jejich hlubšího pochopení.


Akcentem na poruzemění manipulativních možností psaného slova bude kurz přispívat k rozvoji mediální gramotnosti a některých z klíčových kompetencí (kompotence občanská, kompetence sociální a personální).


Takto zaměřený kurz, s důrazem kladeným na úvod do výse zmíněné problematiky a na tyto tři územní celky, na KAA FF MU momentálně není vyučován, takže by vhodně rozšířil spektrum nabízených předmětů.


Náplň kurzu je dále z části identická s výzkumnou oblastí mé disertační práce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.