Informace o projektu
Vzdělávací program přípravy učitelů FJ pro učitele v předškolních zařízeních

Kód projektu
ROZV/123/2002
Období řešení
1/2002 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem programu je příprava učitelů francouzského jazyka pro předškolní věk v souladu s novou koncepcí jazykové výuky. Příprava bude zaměřena zejména na osvojení: jazykových prostředků (zvukové a grafické stránky jazyka, slovní zásoby, mluvnice); řečových dovedností (receptivních, produktivních); komunikativní kompetence (jazykové, sociolingvistické); všeobecných kompetencí (zeměpisných, kulturních a historických); didaktických kompetencí odpovídajících věkovým a individuálním zvláštnostem žáků předškolního věku (rozbor metod, učebnic, příprava výukových materiálů, práce s didaktickou technikou) s důrazem na specifika této věkové skupiny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.