Informace o projektu
Pregraduální příprava školních metodiků prevence sociálně patologických jevů

Kód projektu
ROZV/103/2002
Období řešení
1/2002 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je navrhnout, připravit a realizovat tří-semestrální prezenční program vzdělávání odborníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů na základních školách. Cílovou skupinou jsou studenti vybraných oborů učitelství pro 2. st. ZŠ. Pro příbuznoust řešené problematiky s náplní předmětů OV a RV půjde o budoucí učitele těchto předmětů. Absolvent tohoto programu, školní metodik prevence sociálně patologických jevů na ZŠ, bude kompetentním odborníkem v uvedené oblasti, působícím přímo na základní škole.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.