Informace o projektu
Pedagogická praxe při integrovaném terénním vyučování vybraných (klinických) škol

Kód projektu
ROZV/38/2002
Období řešení
1/2001 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Č. projektu z r. 2001: P/2/2001
Cílem projektu je na základě výsledků, dosažených v 1. roce řešení projektu, zařadit do studijních programů učitelského studia přírodovědných oborů pro II. stupeň základního vzdělávání terénní praxi na nově ustanoveném Integrovaném odborném pracovišti pro terénní vyučování PdF MU; zařadit do studijních programů možnost vykonání jedné "souvislé pedagogické praxe" s žáky ZŠ či SŠ na nově ustanoveném Integrovaném odborném pracovišti pro terénní vyučování PdF MU; vypracovat programy pro pobyt žáků 1. stupně základního vzdělávání a ověřit je při pobytu vybrané klinické školy; zařadit do projektu nové pedagogicko-psychologické přístupy především ve spojení s výtvarnou výchovou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.