Informace o projektu
Týdny zdraví na základní škole - pokračování

Kód projektu
MUNI/41/22-C/2002
Období řešení
1/2002 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Týdny zdraví na ZŠ jsou projektem z oblasti podpory zdraví na 1.st.ZŠ. Jsou koncipovány v rámci mezinárodní spolupráce (SRN-koordinátor, Rakousko, Švýcarsko, ČR). Týdny zdraví jsou pořádány 2x ročně jako vyvrcholení celoroční výchovy ke zdraví. Formou psychodidaktických intervencí se snaží o nový přístup ke zdravému životnímu stylu a současně o vytvoření a ověření efektivního modelu výchovy ke zdraví v podmínkách české školy. Obsahově jsou zaměřeny na prožitky v oblasti pohybové, zdravé výživy a psycho-sociálního učení. Výzkumně se ověřuje efektivita Týdnů zdraví. Jaké vědomosti, dovednosti, postoje získávají děti v souvislosti s Týdny zdraví. Výsledky výzkumů budou využity ve srovnávací studii a v doktorských a diplomových prací řešitelů (účastní se i mgr. studenti).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.