Informace o projektu
Realizace III. studentské odb. konference KBi PdF MU a popularizace jejích výsledků

Kód projektu
MUNI/41/01-A/2002
Období řešení
1/2002 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Na katedře biologie pracuje již po 4 roky stabilizovaný kroužek studentů, kteří pod vedením jednotlivých učitelů katedry řeší některé náročnější odb. úkoly z různých oblastí přírodovědy. V letech 2000 a 2001 se uskutečnily studentské odb. konference. Obě byly úspěšné. V loňském roce dosáhly některé práce studentů takové úrovně, že mohly být předneseny na celostátních odb. konferencích s mezinárodní účastí a byly také vybrány k publikaci ve sbornících z těchto konferencí. Některé konkrétní výsledky těchto studentských prací jsou také využívány ve výuce přírodopisu ZŠ a ve výuce biologie na fakultě. Cílem projektu je především zorganizovat III. ročník konference a popularizovat výsledky studentů v tisku univerzitním a v některém z periodik pro učitele přírodovědných oborů na ZŠ a SŠ, příp. na celostátních konferencích (i v zahraničí).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.