Aplikace současných diagnostických postupů v reedukaci narušené komunikační schopnosti

Kód projektu
24562/02-25
Období řešení
1/2002 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Základní škola a Mateřská škola logopedická Brno

Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností (s vadami řeči) podle rámcového vzdělávacího programu vyžaduje moderní metody speciálně pedagogické diagnostiky komunikačních schopností žáků a vypracování odpovídajících reedukačních postupů a metod rozvoje jejich komunikačních kompetencí. Cílem projektu je organizace dvou odborných seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeden seminář seznámí speciální pedagogy Speciálně pedagogických center s novými metodami a materiály užívanými při diagnostice komunikačních schopností žáků. Druhý seminář je doporučen pedagogům škol města Brna, kteří pracují s integrovanými žáky s narušenou komunikační schopností nebo působí ve speciálních třídách při běžných školách - učitelé se seznámí s možnostmi ovlivňování vývoje řeči žáků na základě nových poznatků a s novými materiály užívanými v reedukaci vad a poruch řeči.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.