Informace o projektu
Cesta současné školy ke škole tvořivé

Kód projektu
HESP006
Období řešení
1/2000 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Trnavská univerzita v Trnavě

Cíle projektu jsou následující: 1. Přímé zapojení studentů do přípravy i řešení projektů s aktuálními tématy - problematika drog, mravní výchova, ekologie, komunikace v současném světě, rasismus, evropská spolupráce apod. Tyto projekty budou realizovány ve spolupráci PdF MU, PdF Trnavské univerzity, CVČ Lužánky, CDV Brno. 2. Aktivní účast učitelů a studentů na odborných pracovních dílnách u nás i v zahraničí (spolupráce s Evropským domem mládeže). 3. Vytvoření zásobníku her, cvičení a lekcí dramatické výchovy, které se osvědčily v praxi (možno využít jako doplňkové učební texty). 4. Výměna zkušeností učitelů se studenty v rámci dvoudenních workshopů. 5. Obnovení a prohloubení spolupráce mezi českými a slovenskými učiteli formou výměny zkušeností z pedagogického procesu během tvořivých dílen. 6. Spolupráce se zahraničními lektory z V.Británie, vzájemná výměna lektorů tvořivé dramatiky. 7. Natočení videozáznamů jednotlivých lekcí.
Vzdělávací nadace Jana Husa prodloužila a dofinancovala projekt v roce 2003 - seznámení frekventantů s novým fenoménem dramatické výchovy - Divadlem ve výchově formou tvořivých dílen v Brně a Trnavě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.