Informace o projektu
Elektronický paralelní korpus současné češtiny a němčiny

Kód projektu
32p4
Období řešení
5/2001 - 6/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Universität Wien

Cílem projektu je vytvoření paralelního elektronického korpusu současné češtiny a němčiny. Jedná se o obsáhlou databanku elektronicky zpracovaných textů a jejich překladů (paralel v druhém jazyce). V současnosti již existují paralelní korpusy některých jazyků EU (např. anglicko-norský). V ČR, a jak plyne z dostupných zdrojů, ani nikde jinde doposud nebyl vytvořen česko-německý paralelní korpus. Pro češtinu jako budoucí jazyk EU se jeví sestavení tohoto instrumentu nanejvýš žádoucí, neboť je jako instrument nepostradatelný v těchto oblastech: 1. Kontarstivní lingvistika: Korpus umožňuje efektivní získávání reprezentativního lingvistického dokladového materiálu. 2. Lexikografie: Jedná se o důležitý materiálový zdroj pro vytváření česko-německého a německo-českého akademického slovníku. 3. Lingvodidaktika: Databanka poskytuje autentický jazykový materiál pro sestavování moderních učebních materiálů. 4. Translatologie: Elektronický korpus je efektivní pomůcka pro překladatele a tlumočníky i jejich vzdělávání. 5. Výuka jazyků: Korpusu lze využít jako moderní vyučovací pomůcky pro češtinu i němčinu. 6. Speciální pedagogika: Produkt bude konvertovatelný do Braillova písma a plně využitelný nevidomými. Nadřazeným cílem projektu je podpora "malého jazyka" v evropském kontextu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.