Informace o projektu
Jazyková příprava odborníků pro komunikaci v rámci Evropské unie

Kód projektu
FRVS/0642/2002
Období řešení
1/2002 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Se vstupem ČR do EU je naléhavě nutno řešit otázku jazykové přípravy odborníků a řídících pracovníků jak ve školství, tak v oblastech činností, které převládají v jihomoravském regionu (např. vinařství, zahradnictví), to znamená osvojení kompetencí nezbytných pro profesní a pro osobní komunikaci. Jde zejména o zvládnutí mluvené i psané formy jazyka, slovní zásoby, mluvnice, receptivních schopností, všeobecných kompetencí, zeměpisných, hospodářských, společensko-politických a kulturních ve frankofonní jazykové oblasti tou měrou jako v ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.