Informace o projektu
Analýza diverzity taxocenóz imág vrtalek a její časoprostorové dynamiky v lučních a stepních ekosystémech v ČR ve srovnání s agroekosystémy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP206/01/D036
Období řešení
1/2001 - 1/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

V období 1995-1997 byla zjišťována intenzita výskytu imág vrtalek v polních a skleníkových kulturách v oblasti jižní Moravy. Dosazením příslušných hodnot abundance byly získány hodnoty Shannon-Weaverova indexu druhové diverzity. Rozdíl mezi indexy druhové diverzity taxocenóz imág vrtalek podle Shannon-Weavera zachycených v ječmeni a v pšenici byl statisticky velmi významný, zatímco rozdíl mezi indexy pro vikvovité pícniny a luskoviny byl statisticky nevýznamný. Porovnáním přehledu 79 zachycených druhů s checklistem VÁLY+ČERNÉHO (1997) a s prodromem ČERNÉHO+VÁLY (1999) bylo zjištěno, že 12 druhů je nových pro ČR. Disertační práce navrhovatele navíc obsahuje zkrácené popisy čtyř taxonů, které mohou představovat doposud nepopsané druhy. V období 1994-1998 bylo zaznamenáno 60 vzorků, ze kterých se líhli parazitoidi (42,3%). Celkem bylo zaznamenáno 32 druhů parazitoidů ze 3 čeledí: 13 druhů Lumčíků (Braconidae), 7 druhů kovověnek (Pteromalidae) a 12 druhů lesknatek (Eulophidae). V případě taxonů Chorebus sp. 1, Halticoptera sp A, Seladerma sp. a Diglyphus sp. by mohlo jít o doposud nepopsané druhy. Cílem předkládaného projektu je nashromáždit na vhodných stepních a lučních biotopech dostatečné množství vzorků a získané výsledky porovnat s dřívějšími výsledky získanými zpracováním materiálu nasmýkaného v agrocenózách.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.