Informace o projektu
Cyklus konferencí k problematice kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (CYKO 2010)

Kód projektu
MUNI/B/1039/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

V předchozích letech byly na PdF MU studentské konference podporovány formou fakultních projektů. Od roku 2010 se v souvislosti s koncepcí podpory projektů specifického výzkumu zaměřených na organizaci studentských vědeckých konferencí nabízí možnost jejich sdružení pod jeden rozsáhlejší projekt, který umožní tematickou i organizační koordinaci. V rámci předkládaného projektu je žádáno o podporu 8 konferencí, které budou v průběhu roku 2010 pořádány katedrami PdF MU pod koordinací Centra pedagogického výzkumu.
Zastřešujícím cílem konferencí je poskytnout prostor studentům magisterských a doktorských studijních programů realizovaných na Pedagogické fakultě MU k prezentaci jejich výzkumných a edukačních aktivit. Seznámit zájemce o studium a fakultní veřejnost s aktivitami jednotlivých pracovišť a porovnat oborově specifické vědecké přístupy rozvíjené v jednotlivých studijních programech na PdF MU.

Výsledky

V rámci projektu bylo dle plánu uspořádáno 8 dílčích konferencí na 9 katedrách Pdf MU, na kterých byly řešeny specifické problémy jednotlivých oborových didaktik. Z těchto 8 konferencí bylo vydáno 8 sborníků příspěvků.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.