Integrace digitálních technologií do edukačního procesu - zkušenosti z Německa s využitím počítačů u žáků s mentálním postižením – Příklady PC Programů

Autoři

GAJZLEROVÁ Lenka

Rok publikování 2011
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola je věnována problematice integrace digitálních technologií do edukačního procesu na základě výzkumné analýzy kurikulárních dokumentů České republiky ve srovnání s příkladem vzdělávacího plánu Fördeschule německé spolkové země Baden-Württemberg, který byl podroben analytickému zkoumání. Dále jsou v kapitole uvedeny příklady možnosti přípravy učitelů na základě učebních modulů realizovaných v německu, které následně usnadňují zapojení digitálních technologií do výuky. Součástí integrace digitálních technologií je i vhodné uspořádání kmenové třídy s PC a PC učebny, jejiž analýzu kapitola prezentuje. Dále možnosti digitálního hardwaru, usnadňujícího práci učitele i žáků. V neposlední řadě se kapitola zabývá analýzou učebních boxů a modulů, využitelných ve výuce na základní škole speciální, základní škole praktické a pro žáky s poruchami učení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.