Determinanty pracovního uplatnění osob s duševním onemocněním v sociální firmě

Autoři

PŘINOSILOVÁ Dagmar ČERVENKOVÁ Hana

Rok publikování 2011
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola se zabývá oblastí zaměstnávání osob s duševním onemocněním v podmínkách sociální firmy. Výzkumný projekt sleduje determinanty pracovního uplatnění osob, které mají zkušenost s některou z duševních nemocí, v sociální firmě Jůnův statek. V rámci výzkumného šetření bylo snahou získat informace o důležitosti, kterou respondenti přikládají vymezeným oblastem pracovního života, a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Výsledky výzkumného šetření poskytují přehled o uspokojení respondenty vymezených potřeb a umožňují následné stanovení celkové pracovní spokojenosti a tedy i kvality jejich pracovního života.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.