Moderní přístupy k hodnocení v cizojazyčné výuce se zřetelem k žákům s SPU

Autoři

GRENAROVÁ Renée HANUŠOVÁ Světlana JANÍKOVÁ Věra KYLOUŠKOVÁ Hana

Rok publikování 2011
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis I v cizojazyčné výuce se uplatňují moderní přístupy k hodnocení, které se zaměřují nejen na žákův výkon, ale i na evaluaci procesu učení, přičemž je zde významným způsobem zdůrazňována potřeba individualizovaného a diferencovaného uchopení dané problematiky společně s rozvojem schopnosti žákova sebehodnocení. Kapitola podává souhrnný přehled o aktuálních přístupech k hodnocení ve výuce cizích jazyků a představuje výsledky výzkumného šetření, které zjišťovalo reálnou situaci v oblasti hodnocení zaměřeného na výkon i proces učení se cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení (SPU) na základní škole.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.