THE CZECH PUBLIC’S OPINIONS ON THE REALIZATION OF HEALTH EDUCATION IN PRIMARY EDUCATION

Název česky Názory české veřejnosti na realizaci výchovy ke zdraví v základním vzdělávání
Autoři

MUŽÍKOVÁ Leona

Rok publikování 2010
Druh Článek ve sborníku
Konference SCHOOL AND HEALTH 21 Papers on Health Education
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova health; health education; healthy lifestyle; realization of the educational content; primary education
Popis Výsledky výzkumu přinášejí názory občanů České republiky na realizaci vzdělávacího obsahu výchovy ke zdraví v základním vzdělávání. Výsledky byly získány na základě reprezentativního sociologického výzkumu k problematice zdraví a zdravého způsobu života. Výzkum byl proveden ve spolupráci s agenturou INRES – SONES na konci roku 2008. Výzkumu se zúčastnilo 1795 respondentů ve věku nad 15 let. Soubor byl reprezentativní z hlediska věku, pohlaví a regionální příslušnosti občanů České republiky. Česká veřejnost jednoznačně podporuje výuku témat z oblasti zdraví a zdravého životního stylu. Většina občanů preferuje témata týkající se správné výživy a osobního bezpečí. Souhlasí ale i s ostatními tématy vzdělávacího obsahu výchovy ke zdraví. Ze získaných poznatků plynou doporučení pro pedagogickou praxi i pro přípravu učitelů. Výsledky jsou příspěvkem k řešení výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.