Dovednosti žáků ve výuce fyziky na základní škole

Autoři

VACULOVÁ Ivana

Rok publikování 2009
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Práce se zabývá problematikou osvojování fyzikálních dovedností žáků základní školy. Proces osvojování dovedností je zkoumán vhledem k jeho základním etapám: motivační, orientační, krystalizační, dotvářecí a integrační. Pomocí didaktického testu byla posuzována úroveň dovedností žáků. Žákům činilo velké problémy řešit úlohy patřící do dotvářecí a integrační etapy procesu osvojování dovedností. Prostřednictvím dotazníku spojeného s rozhovorem s učiteli se ukázalo, že učitelé tento typ úloh zařazují do výuky pouze výjimečně. Učitelé také často vykazovali nedostatečné znalosti o dovednostech a o procesu jejich osvojování. Videostudie výuky fyziky zkoumající postavení učebních úloh v procesu osvojování dovedností rovněž upozornila na několik nedostatků. Místy byly zcela opomíjeny úlohy pro nejvyšší dvě etapy, což může vést k neschopnosti žáků řešit problémové, integrované a mezipředmětové úlohy a projekty. Mezi další zjištění, která by mohla negativně ovlivnit úroveň přírodovědných dovedností žáků, patří nízké zastoupení úloh vyžadujících experimentální řešení a nedostatek příležitostí žáků k samostatnému nebo skupinovému řešení úloh. Ze zjištěných výsledků našeho výzkumu vyplývá potřeba úpravy výukové technologie při osvojování dovedností žáků ve výuce fyziky. Pokud bude během přípravy budoucích učitelů věnována dostatečná pozornost osvojování dovedností, lze předpokládat, že se zefektivní a zkvalitní fyzikální a celé přírodovědné vzdělávání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.