Intonation in discourse: Why do Czech speakers of English not always use it to enhance the meaning?

Název česky Intonace v diskurzu: Proč ji čeští mluvčí angličtiny vždy nepoužívají ke zdůraznění významu?
Autoři

HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ Irena

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 36
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova intonation - intonation centre - functional sentence perspective - theme - rheme - spoken discourse - context
Popis Tento příspěvek přináší výsledky výzkumného projektu, který porovnával způsob prozodické realizace několika psaných dialogů v podání anglických rodilých mluvčích a velkého vzorku českých mluvčích angličtiny. Byly popsány nejmarkantnější odchylky a provedena jejich analýza z pohledu prozodie a teorie funkční větné perspektivy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.