Can non-native speakers of English use contrastive discourse markers correctly when writing academic tetxs?

Název česky Dovedou nerodilí mluvčí angličtiny používat kontrastivní diskurzní ukazatele správně při psaní akademických textů?
Autoři

POVOLNÁ Renata

Rok publikování 2010
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kontrastivní vztahy mezi diskurzními segmenty hrají důležitou roli při vytváření koherentních vztahů v akademickém diskurzu. Protože jsou tyto vztahy považovány za nejsložitější ze všech sémantických vztahů, které mohou platit mezi jednotlivými částmi diskurzu, je odpovídající znalost diskurzních ukazatelů vyjadřujících kontrast/přípustku důležitou součástí jazykové znalosti studentů, zvláště na univerzitní úrovni. Autorka analyzuje korpus diplomových prací studentů angličtiny s cílem zjistit, zda studenti používají sledované diskurzní ukazatele stejně jako zkušení rodilí mluvčí angličtiny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.