Teoretické a komunikační aspekty proprií

Autoři

TUŠKOVÁ Jana Marie MINÁŘOVÁ Eva HARVALÍK Milan OLOŠTIAK Martin ANDERSSON Thorsten BLANÁR Vincent CIEŚLIKOWA Alexandra DEBUS Friedhelm HAUSNER Isolde HENGST Karlheinz ODALOŠ Pavol VAN LANGENDONCK Willy ŽIGO Pavol BAYEROVÁ Naděžda BREZA Edward DIMITROVA-TODOROVA Liliana KNAPPOVÁ Miloslava PAIKKALA Sirkka PASTYŘÍK Svatopluk PLESKALOVÁ Jana SUPERANSKAYA Alexandra Vasilyevna BLAŽEK Václav BOHÁČ Pavel DAVID Jaroslav EICHLER Ernst KLOFEROVÁ Stanislava ŠIPKOVÁ Milena HAUSER Přemysl OHNHEISER Ingeborg OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ Libuše GREULE Albrecht HELLELAND Botolv NOWIK Krystyna JAKUS-BORKOWA Ewa LOCHNER VON HÜTTENBACH Fritz Frhr. POHL Heinz-Dieter WENZEL Walter WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa HUBÁČEK Jaroslav

Rok publikování 2009
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Monografie s mezinárodní autorskou účastí představuje dílčí výsledky současných onomastických bádání. Z české i evropské onomastiky prezentuje dílčí teorie a metodologii bádání, dále jsou v monografii zařazeny stati týkající se obecných problémů onomastiky i specifických bádání antroponymických, toponymických a chrematonymických. Pozornost je rovněž věnována literární onomastice. Kapitoly monografie jsou psány v různých jazycích, nejčastěji v němčině a angličtině.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.