Health Education from the Primary School Head Teachers' Perspective

Název česky Výchova ke zdraví z pohledu ředitelů základních škol
Autoři

MUŽÍKOVÁ Leona ŘEHULKA Evžen et al.

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference School and Health 21 (2)
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova primary education; curriculum; health education
Popis Jsou základní školy připraveny na kurikulární změnu, která se zavedením rámcových vzdělávacích programů významně dotkne i výchovy ke zdraví? Dotazníkové šetření provedené na souboru více než 500 ředitelů plně organizovaných základních škol dokládá, že většina ředitelů dosud nemá komplexnější představu, jakým způsobem bude výchova ke zdraví na jejich škole realizována a jak budou plněny kurikulární záměry oboru výchova ke zdraví. Žádný z respondentů neprezentoval komplexnější představu o realizaci výchovy ke zdraví na škole, avšak mnozí ředitelé předložili zajímavé a inspirativní dílčí náměty. Bylo by vhodné, aby vysoké školy rozšířily nabídku studijních programů a kurzů celoživotního vzdělávání pro zlepšení kvalifikace učitelských sborů v oblasti výchovy ke zdraví. Je rovněž nezbytné vytvořit a doplnit kritizovaný nedostatek studijních a učebních materiálů. I tímto způsobem je možné přispět k lepší zdravotní gramotnosti populace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.