Драматична освіта як засіб розвитку співпраці та креативності майбитніх педагогів закладів дошкільної освіти

Název česky Dramatická výchova jako prostředek rozvoje kooperace a tvořivosti studentů Učitelství pro mateřské školy
Autoři

RODOVÁ Veronika HORKÁ Hana

Rok publikování 2024
Druh Článek ve sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova activation; drama education; cooperation; creativity; kindergarten teaching; psychosomatic unity
Popis Příspěvek přináší informace o zkušenostech z výuky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Cílem je představit roli dramatické výchovy v přípravném vzdělávání v oboru Učitelství pro mateřské školy, která spočívá v aktivizaci studentů, rozvoji jejich osobnosti a sociálních vztahů ve studijní skupině. Jádrem sdělení je popis konkrétních výukových situací, v nichž studující pracují formou živých obrazů, fungujících na principu psychosomatické jednoty, což předpokládá práci s fakty, prožitkem a spolupráci ve skupině. To odpovídá zásadám sociokonstruktivistických teorií vzdělávání, které se podílejí na utváření profesní identity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.