Prolínání profesí u učitelů odborných předmětů jako součást jejich identity

Autoři

MARINIČ Peter

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V rámci identity učitele odborných předmětů lze jako významnou součást identity učitele definovat jeho odbornou identitu z hlediska příslušnosti k danému oboru a rovněž jeho učitelskou identitu z hlediska příslušnosti k profesi učitele. Příspěvek se věnuje problematice vzájemného prolínaní těchto identit u učitele odborného vzdělávání, které pak umožňuje učiteli odborného vzdělávání využívat prvky formující jednotlivé složky identity a kompetence, které se s danou identitou vážou. Prolínání identit je do určité míry trvalým jevem u učitelů odborného vzdělávání. Současně je možné toto prolínání identit hodnotit jak z hlediska pozitivního, tedy možnosti využívat dvou identity, tak z hlediska negativních dopadů spojených se změnami identity.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.