Jaký vztah je mezi tematickým myšlením a narativní kompetencí?

Autoři

KRÁSA Jan SLÁDKOVÁ Monika VAŇKOVÁ Iveta

Rok publikování 2024
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Od kojeneckého věku se paralelně a nezávisle na sobě rozvíjejí dva systémy kategorizace a myšlení: taxonomický a tematický. Oba systémy patrně souvisejí s rozdělením paměti na sémantickou a epizodickou část, resp. na paradigmatický a narativní systém myšlení. Představovaný výzkum se snaží potvrdit či vyvrátit vztah mezi tematickým myšlením a narativní kompetencí. Výzkum byl proveden na dětech předškolního věku (N = 60). Experimentálně byla zjištěna míra preference tematického, resp. taxonomického, myšlení a schopnost reprodukce tematicky uspořádaných frází. Byl ověřován vliv těchto proměnných na schopnost opakovat krátký příběh jakožto proxy narativní kompetence. Byla zjištěna lepší schopnost si zapamatovat taxonomicky (nikoli tematicky) uspořádaný seznam frází. Příspěvek představí první výsledky výzkumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.