Informace o projektu
Výzkum tematického myšlení u předškolních dětí

Kód projektu
MUNI/A/1454/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Výzkumný tým složený ze dvou studentek a řešitele provede explorační výzkum na dětech předškolního věku. V rámci výzkumu bude: 1) experimentálně zkoumána schopnost reprodukovat seznam slov seřazených jednou podle taxonomického a jednou dle tematického klíče, 2) experimentálně zkoumána preference tematického či taxonomického řešení v rámci testu nucené volby (forced choice task) a 3) experimentálně zkoumána schopnost vytvořit příběh podle obrazových nápovědí a 4) Testem receptivního slovníku zkoumána úroveň jazykových schopností. Takto získaná data budou analyzována pomocí regresní analýzy. Data budou sebrána v průběhu května a června. Během září až listopadu budou data analyzována a bude připraven text článku. Výstupem projektu bude publikace článku o výzkumu v časopise typu J Scopus.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.